I offentlig miljö med stora påfrestningar av frekvent gångtrafik kan Maxwear
vara ett snabbt och lättlagt alternativ med hög komfort, slitstyrka och god
bullerdämpning. Nedan visas några utav de projekt som valt Maxwear.

Maxwear:

Hotel Savoy Luleå, Maxwear Newport 

Båstad turistbyrå

Båstad Turistbyrå, Maxwear Vintage

Båstad sportcentrum, maxwear vintage

Båstad Sportcenter, Maxwear Vintage