Golvabia tätskikt system

Golvabia F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet i BBR,
Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV 14:1.
Systemet är testat enligt riktlinjer i ETAG 022 och godkänt av Byggkeramikrådet.
Läs mer i monteringsanvisningarna nedan för mer detaljerade beskrivningar
om Golvabias tätskiktsystem.

 

Här finner du våra monteringsanvisningar.

Monteringsanvisning Golvabia F-System -  Folie Vägg/Golv

Monteringsanvisning Golvabia R-System -  Rollningsbart Vägg/Golv

Prestandadeklaration
Golvabia F-system

Golvabia R-system